Štatistické údaje o obci

Základná charakteristika  Obce (31.12.2011)
Ukazovateľ Hodnota
Kód obce 522899
Názov okresu Sobrance
Názov kraja Košický
Štatút obce obec
PSČ 072 62
Telefónne smerové číslo 056
Prvá písomná zmienka o obci – meste – rok 1571
Nadmorská výška obce – mesta v m 279
Celková výmera územia obce [m2] 16 482 555
Hustota obyvateľstva na km2 13

 

Spádovosť obce  (31.12.2011)
Ukazovateľ Hodnota
Sídlo matričného úradu Porúbka
Sídlo pracoviska daňového úradu Sobrance
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Sobrance
Sídlo Okresného súdu Michalovce
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Michalovce
Sídlo pracoviska obvodného úradu Michalovce
Sídlo Územnej vojenskej správy Košice – Sever
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Sobrance
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Michalovce

 

Demografia Petrovce (31.12.2011)
Ukazovateľ Hodnota
Počet obyvateľov k 31.12. spolu 222
  muži 101
  ženy 121
Predproduktívny vek (0-14) spolu 25
Produktívny vek (15-54) ženy 62
Produktívny vek (15-59) muži 67
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 68
Počet sobášov 0
Počet rozvodov 0
Počet živonarodených spolu 0
  muži 0
  ženy 0
Počet zomretých spolu 2
  muži 0
  ženy 2
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -1
  muži 2
  ženy -3

Zdroj: www.statistics.sk

Jozef Mihalovič Volám sa Jozef Mihalovič a som autorom obecného webu Petrovce. Zaoberám sa tvorbou www stránok od roku 2008. Vo svojom portfóliu mám viaceré projekty rôznych objemov a významnosti. Tento web pre obdobie od 15.7.2014 do 15.8.2014 sponzorujem pre obec poskytnutím webhostingu vo výške 92,39€. Ak máte záujem o spracovanie podobných obecných stránok, neváhajte ma kontaktovať -> info@mihalovic.net

Váš názor nás zaujíma