Zverejňovanie zmlúv,faktúr a objednávok

Faktúry 8 2017

Faktúry 7 2017

Faktúry 6 2017

Faktúry 05 2017

Faktúry 04 2017

Faktúry 03 2017

Faktúry 02 2017

Faktúry 01 2017

 

 

28.Dodatok č.1 2017 FURA

27.Zmluva o audite 16 2017

26.Zmluva Profes.register

25.Zmluva Lekos-prílohy

24.Zmluva Lekos

23. Zmluva WebyGroup

22.Zmluva o dielo-Fasáda DS

21.Zmluva o výkone auditu

20.Zmluva o poskytnutí dotácie z MDVaRR SR

19.Zmluva o nakladaní s odpadmi z obalov-Natur-Pack

18. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-Slovak Telekom

17. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

16. Darovacia zmluva – MPRV SR

15. Zmluva o poskyt.služieb vo verej.obstaravaní

14.Zmluva k IS DEUS

13Zmluva o nájme poľnohosp.pôdy-RD Koromľa

12.Zmluva o audite

11.Kúpna zmluva -Jednota

10.Dodatok č. 2 -Prima Banka DKUU

9.Zmluva o nájme – OKNET

8.Dodatok k zmluve -Slovak Telekom

7.Dohoda č.01 2015 s LEKOS k POD 2015

6.Zmluva č.98 POD 2015

5.Mandátna zmluva č.2 2015

4.Zmluva o dielo na projekt Regulácia potoka

3.Zmluva o dielo č.201506-10

2.Zmluva o dielo č.250315    2.1Dohoda k zmluve č.250315-MST-5

1.Zmluva č.062015

Zmluva o spolupráci-BOROLO

 Zmluva o dielo -odhrňanie snehu

 Zmluva o dielo č.3 2014 Rekonštr.strechy

Objednávka VSE

 

Faktúry 12 2016

Faktúry 11 2016

Faktúry 10 2016

Faktúry 9 2016

Faktúry 08 2016

Faktúry 07 2016

Faktúry 06 2016

Faktúry 05 2016

Faktúry 04 2016

Faktúry 03 2016

Fakrúry 02 2016

Faktúry 01 2016

 

Faktúry 12 2015

Faktúry 11 2015

Faktúry 10 2015

Faktúry 09 2015

Faktury 08 2015

Faktúry 07 2015

Faktúry 06 2015

Faktúry 05 2015

 Faktúry 04 2015

Faktúry 03 2015

Faktúry 02 2015

Faktúry 01 2015

 

Faktúry 122014

Faktúry 112014

Faktúry 102014

Faktúry 092014

Faktúry 082014

Faktúry 072014

Faktúry 06/2014

Faktúry 05/2014

Faktúry 04/2014

Faktúry 03/2014

faktúry 02/2014

Faktúry 01/2014

 

 Faktúry 122013

Faktúry 112013

Faktúry 10/2013

Faktúry 082013

Faktúry 072013

Faktúry 06/2013

Faktúry 05/2013

Faktúry 04/2013

Faktúry 03/2013

Faktúry 02/2013

Faktúry 01/2013

 

 

 

 

Jozef Mihalovič Volám sa Jozef Mihalovič a som autorom obecného webu Petrovce. Zaoberám sa tvorbou www stránok od roku 2008. Vo svojom portfóliu mám viaceré projekty rôznych objemov a významnosti. Tento web pre obdobie od 15.7.2014 do 15.8.2014 sponzorujem pre obec poskytnutím webhostingu vo výške 92,39€. Ak máte záujem o spracovanie podobných obecných stránok, neváhajte ma kontaktovať -> info@mihalovic.net

Váš názor nás zaujíma